Arhitectura si proiectare

ARHITECTURA SI PROIECTARE

Realizam toate partile componente ale unui proiect: arhitectura, structura, instalatii, imbinand solutii functionale, tehnice si estetice in realizarea unei constructii asa cum o doriti.

Acte necesare. Pentru a realiza proiectul avem nevoie de copii ale urmatoarelor documente: Cadastru terenului (plan de amplasament si delimitare a bunului imobil, Incheiere si Extras de carte funciara), plan de incadrare in zona scara 1:2000/1:5000, Act de propriectate, Copie act de identitate.

Etape
Conceptul imobilului;

Obtinerea avizelor si realizarea studiilor de specialitate solicitate in certificatul de urbanism

Intocmirea Documentatiei tehnice pentru autorizatia de construire si intocmirea Proiectului tehnic necesar construirii.

Acordul ISC;
Fazele determinante ale constructiei in cazul in care este solicitat de beneficiar;

Continut proiect

Continut DOCUMENTATIE TEHNICA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (DTAC)

1. ARHITECTURA
Piese scrise:
- lista si semnaturile proiectantilor;
- memoriu de arhitectura;
Piese desenate:
- plan de situatie cu amplasarea casei pe teren;
- planurile tuturor nivelurilor
- plan invelitoare;
- sectiune transversala;
- fatada principala;
- fatada laterala dreapta;
- fatada laterala stanga;
- fatada posterioara;

2. STRUCTURA DE REZISTENTA
Piese scrise:
- memoriu tehnic si breviarul notelor de calcul;
- referat verificare structura;
Piese desenate
- plan de sapatura si fundatii;
- detalii caracteristice fundatii;

3. INSTALATIILE SANITARE,TERMICE,ELECTRICE 
Piese scrise:
- memoriu tehnic instalatie electrica
- memoriu tehnic instalatie saniatra
- memoriu tehnic instalatie termica
Piese desenate 
- schemele tablourilor electrice;
- schema coloanelor instalatiilor sanitare;
- schema coloanelor instalatii termice;

Continut PROIECT TEHNIC - PT+DDE+C.S.:
Documentatia detaliata pe baza careia se executa lucrarile autorizate.
 

1. ARHITECTURA
Piese scrise:
- antemasuratoare – arhitectura
- tablou de tamplarie - arhitectura

-detalii de executie

-caiet de sarcini;

referat verificator;

-program de faze determinante
Piese desenate:
- plan de situatie cu amplasarea casei pe teren;
- plan de trasare a constructiei;
- planurile tuturor nivelurilor (subsol,parter,etaj,mansarda) detaliate;
- plan invelitoare detaliat;
- plan planseu lemn peste etaj;
- plan sarpanta lemn;
- sectiune transversala;
- sectiune longitudinala;
- fatada principala detaliata;
- fatada laterala dreapta detaliata;
- fatada laterala stanga detaliata;
- fatada posterioara detaliata;
- detalii de executie, dupa caz;

2. STRUCTURA DE REZISTENTA
Piese scrise:
-extras de armature si extras de betoane pe toate elementele constructiei.

memoriu tehnic de rezistenta

referat verificator rezistenta
Piese desenate:
- Plan general fundatii;
- Detalii Fundatii;
- Plan si detalii armare stalpi;
- Elevatii armatura stalpi;
- Plan cofraj placa peste parter;
- Plan armare placa peste parter;
- Plan si detalii armare grinzi peste parter;
- Plan cofraj si armare scara de la parter la etaj;
- Plan cofraj grinzi peste parter;
- Plan si detalii armare grinzi peste etaj

3. INSTALATIILE SANITARE,TERMICE,ELECTRICE
Piese scrise:

-referate verificatori
- memoriu tehnic instalatie electrica;
- memoriu tehnic instalatie saniatra;
- memoriu tehnic instalatie termica;
Piese desenate:
Instalatii electrice:
– plan parter
– plan etaj
– plan impamantare
– plan paratrasnet
– schema tablou parter
– schema tablou etaj
– schema tablou general de distributie
Instalatii sanitare:
–plan situatie
–plan parter obiecte sanitare
–plan etaj obiecte sanitare 
–schema coloanelor alimentare apa
–schema coloanelor canalizare menajera
–detaliu “a” alimentare apa potabila menajera
–conditii de montare a conductelor
–detaliu de montare a pieselor de trecere libera
–modul de preparare a.c.m. in boiler cu acumulare
Instalatii termice:
-Plan incalzire parter
-Plan incalzire etaj
-Schema coloanelor termice
-Schema centralei termice
-Detaliu record radiator
-Detaliu distribuitor-Colector