Sistemul Informational al Drumurilor Publice

Generalitati Cadastru Drumuri Publice

Sistemul informational al drumurilor, ca subsistem de evidenta a bunurilor imobile sub aspect tehnic, economic si juridic, trebuie organizat într-o forma unitara, dupa reglementari si metode specifice, astfel încât sa se realizeze corelarea acestuia cu documentele tehnice ale cadastrului general si documentatiile de publicitate imobiliara, care contin imobilele apartinând administratorilor sau proprietarilor de drumuri publice. Societatea Comerciala pe actiuni “Compania Nationala a Autostrazilor si Drumurilor Nationale din
România” (CNADNR) si consiliile judetene sunt principalii administratori ai drumurilor din tara noastra.
Executantii lucrarilor pentru sistemul informational al drumurilor pot fi persoanele juridice
autorizate de catre A.N.C.P.I. În conformitate cu legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, toate corpurile de proprietate se înscriu în documentele tehnice ale cadastrului general si pe baza acestora si a actelor sau faptelor juridice se face înscrierea în cartea funciara.

Unitati din subordinea CNADNR
În teritoriu, CNADNR este organizata pe 7 Directii Regionale de Drumuri si Poduri, cu
sediile în Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi, Constanta si Brasov.

Reteaua Drumurilor din România

Lungimea drumurilor din România este de 198.589 km si sunt clasificate dupa cum urmeaza:
Autostrazi 218 km
Drumuri Nationale (în administrarea CNADNR) 15.934 km
Drumuri Judetene (în administrarea Consiliilor Judetene ) 34.668 km
Drumuri Comunale (în administrarea Consiliilor Locale ) 27.781 km
Strazi în orase 22.328 km
Strazi în comune (în administrarea comunelor ) 97.660 km