Trasare teren

Procesul de trasare teren

  • reprezinta marcarea, prin borne sau tarusi, a limitelor de proprietate, oferind un contur clar al acesteia, in conformitate cu coordonatele din documentatia cadastrala avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Lucrari de trasare teren si activitati conexe:

  1. Trasare teren;
  2. Trasarea axelor constructiilor, conform proiectului de trasare;
  3. Materializarea pe teren a punctelor caracteristice cladirii;
  4. Determinarea si transmiterea cotei zero a proiectului;
  5. Trasarea conturilor cladirilor in interiorul proprietatii;
  6. Trasarea axelor si punctelor de elevatie ale proiectului.

Punctele de trasare se pot materializa cu borne de beton, lucru care avantajeaza conservarea in timp a punctelor de trasare, posibilitatile de distrugere sau sustragere a reperelor fiind eliminate in totalitate.

Documente necesare procesului de trasare teren

Documente in copii simple

1. Carte de identitate / Buletin de identitate proprietari

2. Cadastru (Planul de amplasament si delimitare al terenului)

Acesta reprezinta planul avizat de catre OCPI, care contine coordonatele punctelor care delimiteaza terenul. Aceste coordonate definesc forma, suprafata si dimensiunile terenului respectiv.

Daca actul de cadastru nu contine coordonatele punctelor in sistemul Stereografic, ele vor fi obtinute de catre persoana autorizata, prin intermediul unei solicitari de informatii adresata Oficiului de Cadastru. Daca imobilul este translatat sau prezinta suprapuneri in baza grafica OCPI, se va intocmi o documentatie de actualizare pentru remedierea acestor false coordonate.

3. Incheierea de intabulare

Pentru operatia de trasare teren, utilizam tehnologie avansata de determinare a punctelor caracteristice, astfel, reducand timpul de asteptare pentru executarea lucrarii, precum si onorariile aferente.

Operatiune de trasare teren se executa dupa avizarea cadastrului si dupa obtinerea coordonatelor in Sistem stereografic 1970. Daca acest lucru nu este respectat, trasarea se va executa gresit.

Operatia de trasare teren se finalizeaza prin emiterea unui „Proces verbal de trasare", prin care vi se confirma poziţionarea corectă în spatiu a punctelor care delimiteaza imobilul si care sunt esentiale in relatia cu vecinii si diverse institutii.