Sistemul Informational al Apararii

Generalitati Cadastru Fondului destinat Apararii

Definitie, obiect, scop
Sistemul informational al terenurilor si obiectivelor destinate apararii este un subsistem al
cadastrului general prin care se realizeaza inventarierea si evidenta sistematica a imobilelor de pe
tot cuprinsul tarii, administrate sau detinute în patrimoniul Ministerului Apararii Nationale, sub
aspect tehnic, economic si juridic, precum si reprezentarea imobilelor pe planurile cadastrale si
înscrierea lor în documentele cadastrale si în cartea funciara.
Obiectul acestei evidente de specialitate îl constituie terenurile pentru amenajarile logistice
si sociale militare (poligoanele de tragere, frontiera si zone1e de siguranta si protectie), constructiile
administrative si sociale, precum si alte bunuri imobile detinute de MApN.
Scopul lucrarilor sistemului informational al domeniului militar consta în inventarierea
bunurilor imobile aflate în patrimoniul MApN, furnizarea de date reale pentru administratia fiscala,
corelarea documentelor acestui sistem informational special cu documentele cadastrului general,
realizarea unei banci de date cu imobilele detinute de MApN, furnizarea suportului spatial pentru
realizarea unui GIS militar.
Ca tara membra NATO, România si-a asumat responsabilitati privind securitatea teritoriului,
a cunoscut restructurari, iar gestionarea bunurilor imobile destinare apararii trebuie facuta pe
masura noilor tehnici si tehnologii de gestionare a datelor spatiale.
Potrivit Legii nr. 7/1996, modificata si completata prin Legea nr. 247/2005, “Institutiile din
domeniul apararii, ordinii publice si al sigurantei nationale pot executa, cu mijloace proprii,
lucrarile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare
apararii tarii si pastrarii ordinii publice, conform normelor tehnice ale Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara. Datele geodezice si cartografice interesând apararea tarii, ordinea
publica si siguranta nationala se pastreaza, dupa caz, de catre Ministerul Apararii Nationale,
Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Protectie si
Paza, Serviciul de Informatii Externe si persoanele juridice din sectorul de aparare.”

Cadrul legislativ Cadastru Fondului destinat Apararii

La baza introducerii acestei evidente de specialitate si a executarii lucrarilor sale stau
urmatoarele acte normative:
· Hotarârea Guvernului nr.479/1995 privind unele masuri în aplicarea secretului de stat;
· Hotarârea Guvernului nr.385/1999 privind organizarea Apararii Nationale, modificata prin
H.G. nr.835/1999;
· Metodologia pentru executarea cadastrului terenurilor destinate apararii nationale.
Titularul acestui sistem informational de specialitate este Ministerul Apararii Nationale, iar
Directia Topografica Militara (DTM) asigura executia lucrarilor de specialitate prin persoanele
fizice sau juridice autorizate de ANCPI. Documentele acestui sistem de inventariere care trebuie
furnizate cadastrului general, vor fi transmise OCPI de catre Directia Domenii si Infrastructuri
(DDI), care avizeaza si continutul acestora.