Cadastru Teren

 

I. Acte in copii legalizate ( dupa caz )

1. Contract de vanzare cumparare

2. Contract de schimb/donatie

3. Contract de partaj

4. Titlu de proprietate

5. Ordinul prefectului

6. Certificat de mostenitor

7. Certificat de casatorie

8. Certificat de deces

9. Sentinta civila definitiva si irevocabila

10. Sentinta de divort

II. Documente in original

11. Certificat de atestare fiscala

12. Extras de Plan parcelar semnat si stampilat de primarie ( imobile extravilan)

III. Documente in copii simple

13. Carte de identitate / Buletin de identitate proprietari

14. Schita imobilului

15. Raport tehnic de expertiza