Sistemul Informational Edilitar

Generalitati Cadastru Edilitar

1.1 Definitii
Retelele edilitare sunt utilitati tehnice care deservesc locuintele, ansamblurile social-culturale, institutiile,
agentii economici, etc., precum si retelele tehnice industriale din spatiul urban; retelele edilitare pot fi situate atât la
suprafata cât si în subteran.
Pentru localitati este necesar sa se realizeze un sistem informational specific, care sa se ocupe cu
inventarierea si evidenta sistematica a dotarilor edilitare subterane si supraterane din perimetrul intravilanelor, atât
sub aspect tehnic, cât si sub aspect calitativ. Permanent trebuie sa se efectueze lucrari de întretinere si actualizare a
acestuia, corespunzator situatiei reale din teren.
1.2 Obiective
Obiectivele evidentei specifice retelelor edilitare urmaresc sa stabileasca procedeele, metodele, tehnicile si
mijloacele care sa asigure si sa defineasca în mod unitar, din punct de vedere tehnic, economic si juridic sfera,
continutul si produsele:
- evidentei specifice retelelor edilitare, în acord cu cele ale cadastrului general, si ale sistemului informational
specific fondului imobiliar.
1.3 Scop
Scopul realizarii sistemului informational al retelelor edilitare consta în urmatoarele:
- furnizarea de informatii reale si de calitate;
- gestionarea eficienta a localitatilor folosind pentru decizii un sistem informatic bazat pe date cadastrale;
- realizarea unui continut standard pentru planurile retelelor, fisele arterelor (unicat si standard) si situatiile
centralizatoare;
- stabilirea unor criterii unice pentru evaluarea, verificarea si receptia lucrarilor si produselor privind fondul
retelelor edilitare;
1.4 Corelarea sistemului informational al retelelor edilitare cu sistemului informational
al fondului imobiliar si cu cadastrul general
Cadastrul general se ocupa de aspectul tehnic si se refera la:
- evidenta bunurilor imobile apartinând acestui domeniu pentru stabilirea prin masuratori a formei, pozitiei
si configuratiei proprietatilor în vederea înscrierii în documentele cadastrale si în cartea funciara;
- obtinerea planurilor cadastrale digitale.
Într-o localitate, este indicat ca fondul imobiliar sa fie asociat cu fondul edilitar, pentru o buna gestionare si
coordonare a activitatilor care conduc la un standard de viata ridicat.
Componenta evidentei de specialitate este formata din elemente care apartin de aspectul calitativ, precum si de
alte caracteristici tehnice:
- evidenta si inventarierea retelelor edilitare pe tipuri de retele;
- determinarea pozitiei în plan si a modului de pozare a traseelor retelelor principale si de distributie;
- determinarea planimetrica a constructiilor si amenajarilor tehnice edilitare;
- determinarea cotelor elementelor sau punctelor semnificative (capace ale caminelor de vizitare, radiere,
conducte într-un camin, etc.).
- fise cu informatii (fise de artere, fise unicat, fise standard);
- informatii privind natura materialelor de constructie ale conductelor precum si diametrele lor;
- informatii privind starea retelelor;
- informatii privind debitele, capacitatile, etc..
2
2. STRUCTURA DATELOR SI INFORMATIILOR SPECIFICE SISTEMULUI INFORMATIONAL
AL RETELELOR EDILITARE
Datele si informatiile care alcatuiesc continutul evidentei fondului edilitar sunt de doua categorii:
?? cele care sunt componente ale cadastrului general si care practic concura la obtinerea planului cadastral al
retelelor edilitare la scara 1:500 sau 1:1000;
?? cele care constituie continutul de specialitate si care vin sa completeze informatiile continute de planul
cadastral, sau sa furnizeze o serie de elemente suplimentare legate de aspectul calitativ: debite, capacitati, stare,
detalii tehnice, etc.; aceste informatii au un volum foarte mare, sunt structurate pe nivele (artere, elemente
constructive, zone amenajate, etc.) si sunt specifice fiecarui tip de retea.
2.1. Tipurile de retele edilitare
2.1.1 Reteaua de alimentare cu apa
Reteaua de alimentare cu apa este alcatuita din:
?? reteaua de alimentare cu apa potabila;
?? reteaua de alimentare cu apa pentru scopuri de întretinere a spatiilor verzi, strazilor, etc.;
?? reteaua de alimentare cu apa industriala.
Reteaua de alimentare cu apa în general se refera la sistemele: de captare, de pompare, de ameliorare a calitatii
apei în sistemele de înmagazinare si sistemele de transport ale apei de la rezervoare sau statiile de pompare la
bransamentele consumatorilor.
Cele trei tipuri de retele de apa pot exista separat în marile centre populate, sau unite într-o singura retea in
centrele populate mici.