Sistemul Informational Petrolier

Generaltati Cadastru Fondului  Petrolier

Definitie, obiect, scop

Sistemul informational al fondului petrolier este un subsistem al cadastrului general prin care se realizeaza inventarierea, întretinerea si evidenta sistematica a bunurilor imobile care se gasesc în perimetrele de prospectiuni si/sau de exploatare, din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, reprezentarea lor pe planurile cadastrale furnizarea documentelor necesare înscrierii în cartea petroliera.

Obiectul sistemul informational al fondului petrolier îl constituie bunurile din perimetrele de
prospectiuni si/sau exploatare (perimetre libere, cladiri administrative, tehnologice si sociale, parcuri, sonde, rafinarii, cai de acces si transport, depozite, bazine si rezervoare, platforme tehnologice, transformatoare, zonele de siguranta, protectie si restrictie, etc.), precum si traseele cu conductele de transport la distanta a produselor brute sau prelucrate, cu zonele lor de siguranta si protectie.

Scopul executarii lucrarilor acestui sistem informational de specialitate consta în stabilirea limitelor
acestor zone de prospectiuni si/sau exploatare, în evidenta, determinarea si reprezentarea pe planurile
cadastrale a bunurilor imobile din aceeste perimetre, în realizarea bazei de date a sistemului informational
petrolier, în întocmirea documentelor necesare înscrierii în cartea funciara si în cartea petroliera, precum si furnizarea catre cadastrul general a tuturor elementelor privind schimbarile produse, din punct de vedere
cantitativ, calitativ si juridic, asupra bunurilor imobile apartinând fondului petrolier.

Cadrul legislativ 15_Cadastru Fondului  Petrolier

La baza executarii lucrarilor sistemului informational petrolier stau urmatoarele acte normative:
· Legea petrolului nr. 238 / 2004;
· Ordonanta de urgenta nr.49/1997 privind înfiintarea Societatii Nationale a petrolului (SNP)
Petrom-SA, aprobata si modificata prin Legea 70/1998;
· Hotararea Guvernului nr. 1265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Legii nr.134/1995, cu modificarile ulterioare;
· Ordonanta Guvernului nr.41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii
Nationale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), modificata;
· Metodologia de executare a lucrarilor cadastrului fondului petrolier.