Cadastru apartament

Pentru a putea vinde (instraina), ipoteca sau a plati un impozit just catre stat, proprietarii bunurilor imobile, in acest caz apartamente, vor trebui sa efectueze o asa numita "lucrare de cadastru si intabulare", lucrare de cadastru sporadic in termeni de specialitate. Cadastrul si intabularea unui apartament se face doar printr-o persoana fizica autorizata sau persoana juridica autorizata, persoane ce in urma calificarilor obtinute, experientei justificate acumulate in domeniile cadastrului, geodeziei, cartografiei si a unui examen de autorizare sustinut si promovat, in institutiile OCPI sau direct la ANCPI, pot intocmi documentatii de cadastru. Documentatiile de cadastru pentru apartament sunt compuse din doua parti, partea tehnica unde imobilul in cauza este descris din punct de vedere tehnic, aici vor fi piese ca releveul apartamentului, planul de incadrare in zona si partea juridica, unde sunt atasate piesele juridice, insemnand actele ce stau la baza dreptului de proprietate al apartamentului in cauza. 

Pentru se putea finaliza procesul de intabulare, adica inscrierea imobilului si a actelor ce stau la baza dreptului de proprietate in Cartea Funciara, pentru realizarea procesului de Publicitate Imobiliara, unitatea individuala (apartamentul) in cauza, trebuie sa primeasca numar cadastral. Acest numar cadastral pentru apartament, este atribuit de catre inspectorul de cadastru, persoana din cadrul OCPI, persoana ce verifica piesele tehnice ale doasrului si daca acestea sunt corect intocmite de catre persoana fizica autorizata, atribuie numarul cadastral. Numarul cadastral sta la baza intabularii, asfel odata ce aceasta operatiune s-a incheiat dosarul de cadastru al apartamentului merge catre Biroul de Carte Funciara, unde este verificat din punct de vedere juridic si i se atribuie numarul de carte funciara.  

Acte necesare pentru cadastru si intabulare :

 1. Acte in copii legalizate ( dupa caz )

 1. Contract de vanzare cumparare

 2. Contract de vanzare cumparare cu plata in rate

 3. Contract de construire

 4. Contract de schimb/donatie

 5. Contract de partaj

 6. Contract de imprumut/rate
 7. Titlu de proprietate

 8. Adeverinta de achitare integrala

 9. Certificat de mostenitor

 10. Certificat de casatorie

 11. Certificat de deces

 12. Sentinta civila definitiva si irevocabila

 13. Sentinta de divort

 1. II. Documente  in original

 1. Certificat fiscal de la Administratia financiara

 2. Declaratie autentica (notariala) de transcriere ( dupa caz )

 1. III. Documente in copii simple

 1. Cartile de identitate / Buletine de identitate ale proprietarilor

 2. Schita apartamentului