Inscriere Constructie Noua

 

I. Acte in copii legalizate 

1. Autorizatie de construire

2. Proces Verbal de terminare a lucrarilor

II. Documente in original

3. Certificat de atestare fiscala

4. Extras de Carte Funciara pentru Informare

5. Adeverinta cu adresa imobilului

6. Certificat de atestare a edificarii constructiei

III. Documente in copii simple

7. Contractul de vanzare cumparare al terenului

8. Cadastru (Planul de amplasament si delimitare al terenului)

9. Incheierea de intabulare

10. Certificatul Energetic

11. Planurile de arhitect, avizate spre neschimbare.

12. Carte de identitate / Buletin de identitate proprietari