Modificare Limite si Suprafata

 

I. Acte in copii simple ( dupa caz )

1. Contract de vanzare cumparare

2. Contract de schimb/donatie

3. Contract de partaj

4. Titlu de proprietate

5. Ordinul prefectului

6. Certificat de mostenitor

7. Certificat de casatorie

8. Certificat de deces

9. Sentinta civila definitiva si irevocabila

10. Sentinta de divort II. Documente in original

11. Certificat de atestare fiscala

12. Extras de Carte Funciara pentru Informare

13. Declaratie autentica (notariala) III. Documente in copii simple

14. Carte de identitate / Buletin de identitate proprietari

15. Cadastru (Planul de amplasament si delimitare al terenului)

16. Incheierea de intabulare