Dezmembrare teren

 

I. Acte in copii legalizate

1. Certificat de Urbanism ( mai mult de doua loturi )

II. Documente in original

2. Extras de Carte Funciara pentru Informare

III. Documente in copii simple

3. Contractul de vanzare cumparare

4. Cadastru (Planul de amplasament si delimitare al terenului)

5. Incheierea de intabulare

6. Carte de identitate / Buletin de identitate proprietari