Sistemul Informational Minier

Generalitati Cadastru Fondului Minier

Definitie, obiect, scop

Sistemul informational al fondului minier este un subsistem al cadastrului general prin care se
realizeaza inventarierea si evidenta sistematica a bunurilor imobile apartinând fondului minier de pe
teritoriul tarii, sub aspect cantitativ, calitativ si juridic, reprezentarea lor pe planurile cadastrale precum si
furnizarea elementelor necesare cadastrului general, intabularea în cartea funciara si înscrierea acestor
bunuri imobile în cartea miniera.
Obiectul lucrarilor acestei evidente de specialitate sunt atât bunurile imobile situate la suprafata în
zonele de prospectiuni si/sau de exploatare (terenurile din perimetrele de prospectiuni sau de exploatare la
suprafata, constructiile administrative, sociale si tehnologice, benzile transportoare, haldele de minereu,
drumurile de acces si transport, zonele de siguranta si protectie, intrarile în exploatarile subterane etc.), cât si bunurile imobile situate în zonele de siguranta si protectie, aflate deasupra exploatarilor subterane.
Scopul lucrarilor consta în realizarea bazei de date a sistemului informational minier, în întocmirea
documentelor necesare pentru realizarea publicitatii imobiliare si înscrierea în cartea miniera, precum si în furnizarea catre cadastrul general a tuturor elementelor privind schimbarile produse, din punct de vedere
cantitativ, calitativ si juridic, asupra imobilelor apartinând fondului minier.

Cadrul legislativ Cadastru Fondului Minier

La baza executarii lucrarilor stau legi si acte normative:
· Legea minelor nr. 85/2003, publicata în Monitorul Oficial nr. 197 din 27 martie 2003;
· Hotarârea Guvernului nr. 1208 din 14 octombrie 2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii
minelor nr. 85/2003;
· Hotarârea Guvernului nr.368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale
(ANRM);
· Ordinul presedintelui ANRM nr. 93/1998 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice elaborate în vederea
aplicarii unitare a dispozitiilor Legii nr.6111998;
· Instructiuni tehnice privind continutul de detaliu si modul de întocmire a Cartii miniere si a cadastrului
minier;
· Metodologia de introducere a cadastrului minier.