Caracteristicile cadastrului

Caracteristicile cadastrului

 

  • cadastrul este obiectiv, pentru că exprima realitatea din teren;
  • cadastrul este unitar, pentru că se execută după instrucţiuni şi normative unice şi foloseşte un limbaj unic, atât pentru utilizator, cât şi pentru beneficiar;
  • cadastrul este dinamic, pentru că exprima realitatea naturală în continua schimbare, ceea ce impune necesitatea unei întreţineri permanente;
  • cadastrul este general, penru că satisface cerinţele de bază pentru toate sectoarele economiei naţionale;
  • cadastrul este obligatoriu, pe întreg teritoriul ţării, pentru proprietarii de bunuri imobile şi pentru toate intitutiile care care gestionează bunuri imobile;
  • cadastrul are caracter istoric, pentru că ţine seama de legităţile sociale, mai ales prin caracterul proprietăţii, care diferenţiază o societate de alta;
  • cadastrul este perfectibil, pentru că oferă posibilitatea folosirii mijloacelor de  automatizare a proceselor de culegere şi prelucrare a datelor, de obţinere a documentelor finale şi de întreţinere, prin crearea sistemului informatic cadastral.