Definitia pentru cadastru

Definitie cadastru

Din multitudinea de definiţii ale cadastrului, cele mai apropiate de realitate sunt date de  Legea 7 din 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare : Cadastrul genereal este un sistem unitar şi obligatoriu de evidentă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriul întregii ţării, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar, prin care se realizează identificarea, înregistrarea şi reprezentarea lor în registre, pe hărţi şi planuri cadastrale.

Nouă definiţie este conformă cu Art.1 din Legea 7 din 1996 rectualizata la data de 02.08.2013 : " Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării.