Functiile cadastrului

Functiile cadastrului

Cele trei aspecte cantitativ, calitativ şi juridic, după care cadastrul trebuie să studieze şi să inventarieze bunurile imobile, le corespund, din punct de vedere al realizări practice, trei funcţii:

Funcţia tehnică

    Funcţia tehnică a cadastrului consta în realizarea următoarelor lucrări:

 • stabilirea şi marcarea în teren, prin borne tip cadastral, a hotarelor teritoriilor administrative ( comunale, orăşeneşti şi municipale ), prin operaţiunea de delimitare;
 • identificarea şi marcarea pe teren a perimetrelor terenurilor societăţilor de stat şi agenţilor care deţin terenuri agricole;
 • identificarea şi marcarea prin borne a perimetrelor construibile ale localităţilor şi ale vetrelor de sat;
 • identificarea şi marcarea pe teren a perimetrelor terenurilor care aparţin asociaţiilor cu caracter social;
 • identificarea şi marcarea pe teren a perimetrelor zonelor industriale;
 • identificarea limitelor proprietăţilor private dintr-un teritoriu administrativ;
 • efectuarea măsurătorilor pe teren şi prelucrarea datelor cadastrale;
 • întocmirea planurilor cadastrale;
 • întocmirea registrelor cadastrale şi a situaţiilor de sinteză;
 • întreţinerea cadastrului;

    Documentele cadastrale întocmite în cadrul funcţiei tehnice sunt:

 • dosarul lucrărilor de hotărnicie;
 • planurile şi hărţile cadastrale;
 • registrele şi fişele cadastrale, precum şi situaţiile de sinteză.

Funcţia economică

    Funcţia economică a cadastrului consta în realizarea următoarelor lucrări:

 • încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate;
 • evidenta terenurilor în funcţie de stadiul degradării şi de factorii care au provocato;
 • evidenta lucrărilor amenajate prin lucrări de inbunatatiri funciare
 • evidenta lucrărilor care necesită lucrări de imbunatatiri funciare şi tipul acestora;
 • evidenta cladireilor după materialul de construcţie, dotate cu instalaţii, confort, grad de uzură, etc.

    Prin funcţia să economică, cadastrul contituie un instrument important pentru organizare, folosirea raţională, conservarea şi dezvoltarea construcţiilor, pădurilor, apelor şi terenurilor cu destinaţie specială din ţara noastră.

Funcţia juridică

Funcţia juridică a cadastrului trebuie să asigure identificarea corectă a proprietarilor de terenuri şi construcţii, precum şi înscrierea acestora în cadastrul genereal şi în cărţile funciare, pe baza drepturilor şi a actelor juridice pe care se întemeiază proprietatea. Înscrierea în cartea funciara a proprietarilor şi a drepturilor reale asupra terenurilor şi construcţiilor se face în scopul evidentei juridice, deci, cui aparţine bunul imobil şi ce deţine fiecare cetăţean pe teritoriul ţării, asigurându-se astfel publicitatea imobiliară.