Rolul cadastrului

Rolul cadastrului

Cadastrul are ca rol principal inventarierea  terenurilor pentru impozitare fiscală corectă, ulterior, cronologic adăugându-se roluri ca colectivizarea agriculturii, înregistrarea proprietarilor de terenuri, poziţionarea imobilelor pe hărţi şi planuri cadastrale, categoriile de folosinţă ale acestora, etc..