Scopul cadastrului

Scopul cadastrului

Cadastru are scopul de a reflecta in orice moment al interograrii unui utilizator, date reale, complete, pertinente si opozabile fata de terti, referitore la bunurile imobile, pentru a :

  • Reglementa situatia juridica a imobilelor si a inscrie dreptul de proprietate in Cartea Funciara, in vederea realiarii publicitatii imobiliare
  • Impozitarea justa a bunurilor imobile
  • Identificarea juridica a resurselor financiare
  • Punerea spre analiza a elementelor necesare diferitelor proiecte urbanistice
  • Inventarierea fondului imobiliar-edilitar, fondului silvic, fondului apelor, etc..
  • Protectia mediului inconjurator
  • Crearea bazei de date cadastrale necesare bancilor de date urbane si sistemelor informationale specifice.