Model Cadastru apartament

Cadastru pentru apartament

Cadastru unui apartament, in termeni de specialitate, Unitate Individuala (UI) ce apartine unui condominiu, este de fapt o lucrare de cadastru sporadic, in care se descrie din punct de vedere tehnic si juridic, imobilul in cauza. In acest tip de lucrare se determina Suprafata Utila si Suprafata Totala a apartamentului, Cota parte indiviza din partile comune aferente apartamentului si Cota parte de teren aferent acestuia, regasinduse-se in actele ce stau la baza dreptului de proprietate. Acest prim caz se refera la apartamentele ce apartin blocurilor vechi, imobile carora li s-a deschis Carte Funciara Colectiva. In cazul in care imobilul de tip condominiu este nou, persoanei fizice autorizate ii revine responsabiltatea determinarii Suprafetei construite desfasurate, Suprafetei utile, Suprafetei totale si Suprafetei terenului, suprafete ce sunt trecute in documentatia tehnica de cadastru si intabulare, insa doar Suprafata utila si Suprafata terenului sunt necesare pentru determinarea Cotelor parti indivize din partile comune aferente unitatilor individuale si Cotelor parti de teren aferent.