Cartea Funciara Intabulare

Ce este biroul de carte funciara

Biroul de carte funciară reprezintă compartimentul auxiliar al ANCPI prin OCPI, care are ca obiect de activitate înscrierea în cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile. Acesta este administrat si atasat Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care la randul lui este subordonat Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate imobiliara din Romania, cunoscuta si sub acronimul de ANCPI. In cadrul acestor birouri de Carte Funciara se regasesc registratorii si registratorii sefi, care ajutati de asistentii registraturi, duc la bun safrsit operatiunea de intabulare a drepturilor reale imobiliare.