Plan cadastral

Ce este extrasul de plan cadastral de carte funciara

Extrasul de plan cadastral de carte funciara este sectiunea din planul cadastral de carte funciara, cu reprezentarea imobilului si a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului si mentiunea datei ultimei actualizari a bazei de date grafice cu privire la imobilul in cauza.

Extrasul de plan cadastral de carte funciara se va elibera in format analogic sau digital, avand ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul in cauza, precum si cele vecine, daca acestea exista in baza de date.

Extrasul de plan cadastral de carte funciara se elibereaza din oficiu, ca anexa la extrasele de carte funciara pentru imobilele gestionate de sistemul informatic de cadastru si carte funciara.