Zona de extravilan

Extravilanul unitatii administrativ teritoriale

Extravilanul unitatii administrativ-teritoriale este partea din unitatea administrativ-teritoriala, cuprinsa in afara intravilanului, delimitta cadastral potrivit legii.