Imobilul

Ce este imobilul

Prin imobil, se întelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități  administrartiv-teritoriale, cu unul sau mai mulți proprietari, care se identifica printr-un număr cadastral unic.