Plan cadastral de baza

Ce este planul cadastral de baza

Planul cadastral de baza este planul tematic intocmit pentru nevoile cadstrului general, pe care sunt redate detaliat pozitia si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate si parcelelor, categoriile de folosinta a terenurilor si constructiile permanente.