Plan cadastral de carte funciara

Ce este planul cadastral de carte funciara

Planul cadstral de carte funciara este un document tehnic, intocmit in sistemul de coordonate Stereografic 1970, care contine limitele imobilelor si ale constructiilor permanente inscrise in carea funciara, numarul cadastral si se realizeaza pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala.