Plan topografic

Ce este planul topografic

Planul topografic este reprezentarea conventionala, in plan, analogica sau digitala, a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica si intr-un sistem de referinta. In Romania planul topografic se intocmeste in sistemul de proiectie Stereografic 1970 si in sistemul de referinta Marea Neagra 1975. Acestea sunt scarile uzuale la care se intocmesc planurile topografice, planurile cadastrale si profilele longitudinalee si cele transversale:

Planuri topografie

  • Planuri topografice de bază, la scările 1:10000 şi 1:1000.
  • Planuri topo-cadastrale de bază, la scările 1:10000; 1:5000 şi 1:2000.
  • Planuri topografice de situaţie, la scările 1:2000 sau 1:1000.
  • Planuri topografice urbane, la scările 1:1000 şi 1:500.
  • Planuri de detaliu la scările 1:200; 1:100 şi 1:50.

Planuri cadastrale :

  • Planul cadastral de baza se intocmeste la scarile : 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
  • Planul cadastral de ansamblu : 1:10000, 1:25000, 1:50000

Pofile longitudinale

Pentru distante : 1:1000

Prntru inaltimi : 1:100

  • în zonele de şes se mai folosesc scările 1: 2000 şi 1: 200.

Profilul transversal

      Se întocmeşte, de obicei, în fiecare punct pichetat şi este o secţiune transversală, normală pe axa construcţiei. Profilul transversal se execută la scări mai mari decât cele folosite pentru întocmirea profilului longitudinal, iar raportarea lui se face la aceeaşi scară, atât pentru înălţimi, cât şi pentru lungimi.

  • Scările uzuale folosite sunt: 1 : 10, 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500