sistemul informational al cadastrului

Ce este sistemul informational al cadastrului

Sistemul informational al cadastrului este organizarea de baze de date grafice si alfanumerice de evidenta tehnica, economica si juridica referitoare la corpurile de proprietate si la proprietarii acestora. Acesta espe posibil prin documentatiile tehnice intocmite de perssoanele fizice autorizate in cadastru si intabulare.