Drepturile reale imobiliare accesorii

Ce sunt drepturile reale imobiliare accesorii

Drepturile reale imobiliare accesorii sunt drepturi reale imobiliare care servesc ca o garantie reala a unor drepturi de creanta si au existenta juridica subordonata drepturilor reale imobiliare principale. Din aceasta fac parte: ipoteca, amanetul si unele privilegii imobiliare.