Drepturi reale imobiliare principale

Ce sunt drepturile reale imobiliare principale

Drepturile reale imobiliare principale sunt drepturi care au o existenta de sine statatoare in raport cu alte drepturi reale sau creante.