Cartea Funciara

Cuprinsul Cartii Funciare

Cuprinsul Cărții Funciare – Cartea Funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei și numele localității în care este situat imobilul, precum și din 3 părți :

 1. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde :
 1. Numărul de ordine și cel cadastral al imobilului ;
 2. Suprafața imobilului, reieșită din măsurători cadastrale, destinația, categoriile de folosință și după caz construcțiile. Scoaterea definitivă și temporară din circuitul agricol, a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii se face prin Autorizație de construire. Conținutul documentațiilor de scoatere definitivă/temporară din circuitul agricol, precum și schimarea categoriei de folosință a imobilelor situate in intravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenție Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol și schimbarea categoriei de folosință a imobilelor situate in extravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I ;
 3. Planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexă la Partea I a Cărții Funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenție Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 1. Partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate și alte drepturi reale, care cuprinde :
 1. Numele proprietarului;
 2. Actul sau faptul jurdic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum și menționarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;
 3. Strămutările proprietății;
 4. Dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietății publice;
 5. Servituțile constituite in folosul imobilelor;
 6. Faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la proprietate;
 7. Recepția propunerii de dezmembrare sau de comasare și respingerea acesteia, respingerea cererii de recepție sau înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;
 8. Obligații de a nu face. Interdicțiile de înstrainare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare și amenajare;
 9. Clauza de inalienabilitate a imobilului potrivt art. 628 alin.(2) din Codul Civil și clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2329 alin (2) din Codul Civil;
 10. Orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărții funciare, cu privire la înscrierile făcute.

 

 1. Partea a III-a , referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție și sracini, care va cuprinde :
 1. Dreptul de superficie, usufruct, uz, abitație, servituțile in sarcina fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locaținea și cesiunea de creanță;
 2. Faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice precum și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în aceasta parte;
 3. Sechestrul urmărirea imobilului sau veniturilor sale;

Orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute in această parte.