Efectele exproprierii

Efectele exproprierii

Exproprierea produce următoarele efecte:
– transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor supuse exproprierii în patrimoniul expropriatorului;
– imobilul expropriat trece în proprietatea publică liber de orice sarcini;
– stingerea dezmembrămintelor dreptului de proprietate: uzul, uzufructul, abitaţia şi superficia;
– stingerea drepturilor personale dobândite de alte persoane asupra imobilului expropriat, cum ar fi cum ar fi cele rezultate dintr-un contract de locaţiune sau un contract de comodat;
– subrogaţia reală cu titlu particular: ipoteca şi privilegiul imobiliar se strămută de drept asupra despăgubirilor stabilite, iar odată ce despăgubirea a fost stabilită, creditorul ipotecar nu mai poate proceda la executarea silită a imobilului respectiv.
Prin art. 35-37 din lege sunt reglementate două drepturi în favoarea proprietarului imobilului expropriat:
1. dreptul de a cere retrocedarea imobilului expropriat;
2. dreptul de preemţiune la cumpărarea imobilului.
Cererea de retrocedare se adresează tribunalului care, după ce verifică temeiurile acesteia, poate să dispună retrocedarea.