Obiectul exproprierii

Obiectul exproprierii

Obiectul exproprierii îl constituie bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu sau fără scop lucrativ, precum şi cele aflate în proprietatea privată a comunelor, municipiilor şi judeţelor.