Principiile expropierii

Principiile expropierii

Exproprierea este guvernată de următoarele principii:
1. Existenţa unei cauze de utilitate publică. Exproprierea se poate face numai pentru
lucrări de utilitate publică, care potrivit art. 5 din Legea nr. 33/1994 se declară pentru lucrări de
interes naţional sau de interes local.
2. Existenţa unei despăgubiri drepte şi prealabile
Expropriatorul este obligat să plătească proprietarului bunului expropriat sau titularilor
altor drepturi reale cu privire la bunul expropriat o compensare pentru pierderea suferită care
trebuie să fie dreaptă, adică să acopere întreaga pierdere suferită de persoanele afectate de
măsura exproprierii.
Despăgubirea trebuie să fie şi prealabilă, caracter care reprezintă o garanţie importantă
acordată persoanelor îndreptăţite la expropriere.
3. Exproprierea se dispune şi despăgubirea se stabileşte prin hotărâre judecătorească
Instanţa de judecată dispune cu privire la expropriere şi stabileşte despăgubirea pe care urmează
să o primească expropriatul.