Proiectia Stereografica 1970

Proiectia Stereografica 1970

In luna Septembrie anul 1971, prin Decretul Nr. 305, se stabilea că “ lucrările geodezice topo-fotogrametrice și cartografice necesare economiei naționale se execută in proiecția stereografică 1970 și sistemul de cote referite la Marea Neagra”.

Date referitoare la Proiecția Stereografică 1970 :

  1. Este o proiecție azimutală oblică, cvasistereografică, conformă

  2. Menține elipsoidul de referință Krasovski 1940, orientat la Pulkovo. El are parametrii : Semiaxa mare          : a = 6 378 245.000 m ; Turtirea geometrică : f = 1 / 298.3

  3. Polul proiecției, Qₒ numit și “Centrul Proiecției” are următoarele coordonate geografice : φₒ = 46° [ Latitudine Nord (fi)] și λₒ = 25° [ Longitudine Est Greenwich(lamdha) ] și coordonatele rectangulare plane x = 500000 m și y = 500000 m .

  4. Reprezentarea întregii țări se face pe un singur plan de proiecție secant, care are un cerc de deformație nulă, cu raza = 201.718 km

  5. Deformația liniară variază funcție de departarea de Polul proiecției Qₒ , de la -25.0 cm/km la +65 cm/km la distanța de 380 km față de acest punct, iar deformația areolară fariază în funcție de depărtarea față de Polul proiecției Qₒ , de la -5 m²/ha în polul proiecției și +12.76 m²/ha la distanța de 380 km față de acest punct .

  6. Sistemul de axe de coordonate rectangulare plane are ca origine imaginea plană a punctului central , axa Ox are sensul pozitiv spre Nord , iar axa Oy are sensul pozitiv spre Est. Pentru transformarea coordonatelor din planul tangent in Polul proiecției Qₒ, într-un plan secant paralel cu acesta, se utilizează coeficientul : c = 1 - 1 / 4000 = 0.999750000

  7. Coeficientul de revenire la scara normală, de la planul secant la cel tangent este : c' = 1 / c = 1.000250063