Evaluare si Cadastru

Rolul cadastrului in evaluarea proprietatilor

Cadastrul detine un rol forte important in cadrul activitatii de evaluare a proprietatilor imobiliare, deoarece documentele cadastrale sunt sursa principala de obtinere a multor date specifice despre proprietatea evaluata si despre proprietatile comparabile folosite in evaluare.

   Scopul cadastrului este multiplu si consta, printre altele, in asigurarea suportului tehnic necesar identificarii si grantarii dreptului de proprietate asupra proprietatii imobiliare prin inscrierea in cartea funciara, garantarii creditului ipotecat, crearii unui cadru functional pentru dezvoltarea unui sistem unitar si echitabil de impozitarea a proprietatilor sau solutionarii litigiilor.

   Etapa de identificare cadastrala a proprietatii este obligatorie in procesul de evaluare, de la misiuni simple de evaluare cum sunt cele pentru vanzare/cumparare, la actiuni complexe cum sunt, printe altele, evaluarile pentru acordarea creditelor ipotecare sau imobiliare, evaluarea globala in scopul impozitarii proprietatilor, evaluarea pentru solutionarea unor litigii, pentru acordarea unor compensatii in caz de expropriere.

   Este esential ca evaluatorul sa obtina documentele cadastrale de la proprietar sau de la reprezentantul acestuia inainte de a trece la etapa de evaluare propriu-zisa, fie in etapa de discutie preliminara cu acestia, fie in etapa de inspectie a proprietatii, alaturi de alte documente care sa faca dovada aspra dreptului de proprietate, pentru a face o comparatie vizuala a situatiei din acte fata de realitatea din teren in scopul asigurarii conformitatii.

   Conform Codului Civil, dreptul real de proprietate asupra unui imobil se dobandeste in momentul inscrierii in cartea funciara, dar si fara inscriere, in cazul in care se constituie prin mostenire, accesiune naturala, expropriere, vanzare silita.